VRH P

VRH P

S nesmiernou radosťou oznamujeme, že sa nám dňa 24.1.2023 zo spojenia CHAMUEL FLOYD Fender Edda x KALLA PRINZESSIN Deutsch Algar narodili 3 krásne zdravé šteniatka, z toho 2 zlatí psíci a 1 zlatá sučka 💙💙❤️.

We are very happy to announce that 3 beautiful healthy puppies were born yesterday from couple CHAMUEL FLOYD Fender Edda x KALLA PRINZESSIN Deutsch Algar – 1 flashy fawn male, 1 solid fawn male, 1 flashy fawn female 💙💙❤️.

Fotoalbum:

PASCAL Deutsch Algar

PHOENIX Deutsch Algar, Owner: J. S. (CZ)

PENNY PRINZESSIN Deutsch Algar – Owner: L. Š. (SK)