O PLEMENE

O PLEMENE

Plemeno Nemecký boxer bolo vyšľachtené až v 20. storočí. Nadväzuje na tzv. býkohrýzy, ktoré boli šľachtené na boj s býkmi a s medveďmi a na území dnešného Nemecka sa objavovali už v stredoveku. Boxer je stredne veľký, svalnatý pes atletickej stavby tela. Je to živý, priateľský a otvorený pes, stále v dobrej nálade, ktorý však v prípade potreby vie byť aj náležite ostrý. Je mimoriadne vhodný do rodín s deťmi, pre ktoré je tým najlepším spoločníkom. Výborný strážca, obranár i sprievodca.

Klub zastrešujúci plemeno Nemecký boxer na Slovensku:

Slovenský boxer klub

 

Štandard plemena (FCI):

144 – Nemecký boxer

Deutscher Boxer

 

Pôvod: Nemecko

Použitie: sprievodný, pracovný pes a obranár

Klasifikácia: 2. skupina pinče a bradáče, molosy, švajčiarske salašnícke psy a ďalšie plemená. Sekcia 2.1 molosy, dogovité psy, so skúškou

Dátum publikovania platného štandardu: 13. 3. 2001

Krátky prehľad histórie: bezprostredným predchodcom boxera bol malý tzv. brabantský býkohrýz. Vtedajší chov tohto psa bol v rukách poľovníkov, ktorí ho používali na lov. Jeho úlohou bolo zver vyhľadanú duričmi chytiť a držať, kým poľovník neprišiel a korisť nezložil. Na to musel mať pes širokú papuľu a široký zhryz, aby mohol pevne zahryznúť a aj udržať korisť. Každý býkohrýz, ktorý mal tieto znaky, sa hodil na svoju úlohu a tak sa aj využíval na chov, ktorý vtedy sledoval iba schopnosti a použitie. Tak sa robil výber pre chov, ktorého výsledkom je pes so širokou papuľou a tupým ňucháčom.

Celkový vzhľad: boxer je stredne veľký, hladkosrstý, zavalitý pes, s krátkou kvadratickou stavbou. Svalstvo má suché, mohutne vyvinuté a plasticky vystupujúce. Pohyb je živý, plný sily a elegancie. Boxer nesmie byť nemotorný ani ťažkopádny, nemá mať slabé ani chrtovité telo.

Dôležité proporcie: pomer dĺžky k výške v kohútiku – boxer je kvadratický, to značí horizontálna línia chrbta a zvislé línie prechádzajúce cez plecia a sedacie hrbolce tvoria kvadrát.

Pomer hĺbky hrudníka k výške v kohútiku

– hrudník dosahuje po lakte a hĺbka hrudníka je polovicou výšky v kohútiku.

Pomer dĺžky chrbta nosa k dĺžke temena je 1:2 (merané od špičky ňucháča po vnútorný kútik a od vnútorného kútika po výbežok medzitemennej kosti).

Povaha a správanie: boxer má mať silné nervy, má byť sebavedomý, pokojný a vyrovnaný. Jeho povaha je veľmi dôležitá a vyžaduje starostlivú výchovu. Jeho oddanosť a vernosť voči pánovi a jeho rodine, ostražitosť a neohrozená statočnosť v úlohe obrancu sú oddávna známe. Je bezstarostný v rodine, ale nedôverčivý k cudzím, veselý a priateľský pri hrách, ale neohrozený, keď je to potrebné. Ľahko sa cvičí vďaka svojej schopnosti podriadiť sa, rozhodnosti a odvahe, prirodzenej ostrosti a čuchovým schopnostiam. Pri svojej nenáročnosti a čistotnosti je rovnako vhodný pre rodinu aj ako obranár, sprievodný alebo služobný pes. Má statočný charakter bez zákernosti a falošnosti do vysokého veku.

Hlava: vytvára špecifický výraz boxera, musí byť v správnom pomere k telu a nesmie pôsobiť ani príliš ľahko ani ťažkopádne. Papuľa má byť široká a mohutná. Krásu hlavy umocňujú harmonické pomery medzi temenom a papuľou.

Pri pohľade zo všetkých strán musí byť papuľa vždy v správnom pomere k temenu, t.j. nikdy nesmie byť príliš malá. Má byť suchá, teda bez záhybov. Prirodzené sú ale záhyby, ktoré sa tvoria na temene, keď nastavuje uši, alebo ak nie sú uši kupírované, pri zvýšenej pozornosti. Od koreňa ňucháča na obe strany prebiehajúce záhyby sú stále zreteľné. Tmavá maska sa obmedzuje na papuľu a musí sa zreteľne líšiť od farby hlavy, aby výraz nebol pošmúrny.

Temeno

Lebka: temeno má byť úzke a hranaté. Je mierne klenuté, ani okrúhle a krátke, ani ploché a široké, zadná časť príliš vysoká. Čelová brázda je iba mierne naznačená, hlavne medzi očami nesmie byť príliš hlboká.

Čelový sklon: čelo vytvára k chrbtu nosa výrazný odskok. Chrbát nosa nesmie prechádzať do čela ako pri buldogoch, ale ani klesať.

Tvárová časť

Ňucháč: je široký a čierny, celkom mierne vyhrnutý, široké nosné dierky. Špička ňucháča leží trocha vyššie ako jeho koreň.

Papuľa: má byť mohutne vyvinutá, v troch dimenziách priestoru, teda ani špicatá, úzka, krátka alebo plochá. Jej stavbu ovplyvňuje: tvar čeľustí, postavenie očných zubov, vlastnosti pyskov. Očné zuby musia stáť ďaleko od seba a byť dlhé, čo robí prednú stranu papule širokú a skoro kvadratickú a tvorí s chrbtom nosa tupý uhol. Vpredu leží okraj horných pyskov na okraji spodných pyskov. Dohora vytočený diel spodnej čeľuste so spodným pyskom, zvaný brada, nesmie horné pysky príliš presahovať, ale ešte menej sa pod nimi strácať a musí byť spredu a zboku dobre vyznačený.

Očné zuby a rezáky spodnej čeľuste nesmú byť viditeľné pri zavretej papuli, takisto nesmie boxer pri zavretej papuli ukazovať jazyk. Medzera horných pyskov je zreteľná.

Pysky: dotvárajú stavbu papule. Horné pysky sú tučné, vypĺňajú prázdny priestor vytvorený dlhšou spodnou čeľusťou, pričom ležia na rezákoch spodnej čeľuste.

Chrup: sánka presahuje hornú čeľusť a je mierne vyklenutá nahor. Boxer má predhryz. Horná čeľusť je široká v nasadení a smerom dopredu sa iba mierne zužuje. Chrup je zdravý a silný. Rezáky sú umiestnené pravidelne v jednej línii, očné zuby ďaleko od seba a veľké.

Líca: sú primerane vyvinuté k mohutnej lebke bez toho, aby výrazne vystupovali. Prebiehajú skôr v miernom zaoblení do papule.

Oči: tmavé oči nie sú malé, nevystupujú, ani nie sú hlboko uložené. Výraz prezrádza energiu a inteligenciu, nesmie byť hrozivý alebo pichľavý. Okraje viečok musia byť tmavej farby.

Uši: nekupírované uši majú primeranú veľkosť, sú nasadené ďaleko od seba, na najvyšších miestach hlavy, v pokoji ležia na lícach. Keď sa vzbudí pozornosť psa, majú uši s výrazným záhybom padať dopredu.

Krk: horná línia prebieha v elegantnom oblúku od výrazného nasadenia šije po kohútik. Má byť dostatočne dlhý, okrúhly, mocný, svalnatý a suchý.

Telo: kvadratické. Trup stojí na mocných rovných končatinách.

Kohútik: má byť vyznačený.

Chrbát: má byť aj s časťou bedier krátky, pevný, rovný, široký a svalnatý.

Kríže: mierne klesajúce, plocho zaoblené a široké. Panva má byť dlhá a hlavne sučky majú mať širokú panvu.

Hrudník: hlboký, siaha po lakte. Hĺbka hrudníka dosahuje polovicu výšky v kohútiku. Dobre vyvinuté predhrudie. Rebrá sú dobre klenuté, ale nie súdkovité, siahajú ďaleko dozadu.

Spodná línia: prebieha v elegantnom oblúku dozadu. Krátke napäté slabiny, mierne vtiahnuté.

Chvost: nasadený skôr vysoko ako nízko, nekupíruje sa.

Predok: predné končatiny musia byť pri pohľade spredu rovné, paralelne postavené, so silnými kosťami.

Plecia: dlhé a šikmé, tesne priliehajúce k telu, nemajú mať priveľké svaly.

Ramená: dlhé, k lopatke ležia v pravom uhle.

Lakte: nie príliš pritlačené k telu, ani nie odstávajúce.

Predlaktia: zvislé, dlhé, so suchým svalstvom.

Kĺby nadprstia: silné, dobre vyznačené, ale nie hrčaté.

Nadprstia: krátke, takmer zvislo stojace.

Predné labky: malé, okrúhle, uzavreté, tučné vankúšiky, s tvrdými podošvami.

Zadok: veľmi svalnatý, svalstvo veľmi tvrdé a plasticky vystupujúce. Zadné končatiny majú byť pri pohľade zozadu rovné.

Stehná: dlhé a široké. Bedrový a kolenný kĺb mierne tupý.

Kolená: v základnom postoji majú byť tak vpredu, že sa ich dotýka zvislica spustená z bedrových hrbolcov k zemi.

Predkolenia: svalnaté.

Päty: mocné, dobre vyznačené, ale nie prehnané. Uhol kĺbu je asi 140°.

Podpätia: krátke, s nepatrným zošikmením asi 95 až 100° na zem.

Zadné labky: trocha dlhšie ako predné, uzavreté, tučné vankúšiky s tvrdou podošvou.

Pohyb: živý, so silou a ušľachtilosťou.

Koža: suchá, elastická, bez záhybov.

Osrstenie

Vlastnosti srsti: krátka, tvrdá, lesklá a priliehavá.

Farba: žltý alebo pásikavý. Žltá sa vyskytuje v rôznych odtieňoch od svetložltej po tmavú jeleniu červenú, ale najkrajšie sú stredné odtiene žltočervenej. Čierna maska. Pásikavý variant má na žltom podklade vo väčších odstupoch rebrá sledujúce tmavé alebo čierne pásiky. Základná farba a pásiky sa musia výrazne odlišovať. Biele odznaky nie sú v zásade na škodu, môžu byť dokonca veľmi sympatické.

Veľkosť: meria sa od kohútika popri lakťoch po zem.

Psy: 57–63 cm

Sučky: 53–59 cm.

Hmotnosť:

Psy: nad 30 kg ( pri kohútikovej výške asi 60 cm).

Sučky: asi 25 kg (pri výške asi 56 cm).

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.

Povaha a správanie: agresívny, zlostný, zákerný, nespoľahlivý, nedostatok temperamentu, zbabelosť.

Hlava: nedostatok ušľachtilosti a výrazu, pošmúrny výraz, hlava ako má pinč alebo buldog, slintanie, ukazovanie zubov alebo jazyka, kožený, farbu meniaci alebo svetlý ňucháč, tzv. dravčie oči, nevyfarbená žmurka, zle okupírované uši, ak sú uši nekupírované, lietajúce, polovztýčené alebo vztýčené, ružičkové uši, skrížená spodná čeľusť, šikmá zubná lišta, chybné postavenie zubov, málo vyvinuté zuby, nefunkčný chrup následkom ochorenia.

Krk: krátky, hrubý, voľná koža.

Telo: príliš široký a nízky front, previsnutý trup, kaprí, voľný, chudý chrbát, dlhé, úzke, ostro prepadnuté bedrá, slabé prepojenie s krížami, klenuté bedrá, zrazené kríže, úzka panva, ovisnuté brucho, prázdne slabiny, nízko nasadený chvost.

Predné končatiny: francúzsky postoj, voľné plecia, voľné lakte, slabé záprstia, zajačie labky, ploché roztiahnuté prsty.

Zadné končatiny: slabé svalstvo, príliš slabé alebo silné zauhlenie končatín, šabľovité, súdkovité, kravské zadné končatiny, vlčie pazúriky, zajačie labky, ploché roztiahnuté prsty.

Pohyb: nedbalý, málo priestranný, strnulý alebo mimochod.

Farba srsti: cez papuľu siahajúca maska. Príliš husté alebo riedke pásiky. Špinavá základná farba. Nepekné biele znaky, do polovice alebo celkom biela hlava. Iná farba alebo psy, ktoré majú viac ako tretinu bielej.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.